Naam Stichting b3positive

Fiscaalnummer 8122.67.175

Adres
Aragohof 5-I
1098 RR  Amsterdam

E-mail: b3positive@freedom.nl

Bestuur
Voorzitter A.A. de Goei
Secretaris M.L. Swenne
Penningmeester E.J.M. van Wijk
Algemeen bestuurslid M.C.B. Groot
Algemeen bestuurslid A.F.  Sackman

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

ANBI-status
b3positive heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften en donaties (onder voorwaarden) belastingvrij kunt schenken.

Financieel

Jaarrekening 2022 (opent als pdf)
Jaarrekening 2021 (opent als pdf)
Jaarrekening 2020 (opent als pdf)
Jaarrekening 2019 (opent als pdf)
Jaarrekening 2018 (opent als pdf)
Jaarrekening 2017 (opent als pdf)
Jaarrekening 2016 (opent als pdf)
Jaarrekening 2015 (opent als pdf)