Naam Stichting b3positive

Fiscaalnummer 8122.67.175

Adres
Aragohof 5-I
1098 RR  Amsterdam

E-mail: b3positive@freedom.nl

Bestuur
Voorzitter A.A. de Goei
Secretaris M.L. Swenne
Penningmeester E.J.M. van Wijk
Algemeen bestuurslid M.C.B. Groot
Algemeen bestuurslid L. Meerkerk
Algemeen bestuurslid A.F.  Sackman
Fondsenwerving G. Brokx

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het  bieden van tijdelijke financiële ondersteuning aan mensen met een illegale status en vluchtelingen die in Nederland wonen of verblijven en leven met hiv/aids (geïnfecteerd of betrokken) en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De ondersteuning wordt geboden in situaties waarin geen beroep kan worden gedaan op andere hulpfondsen, of wanneer de door derden geboden hulp onvoldoende blijkt te zijn.

ANBI-status
b3positive heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften en donaties (onder voorwaarden) belastingvrij kunt schenken.

Financieel

Jaarrekening 2022 (opent als pdf)
Jaarrekening 2021 (opent als pdf)
Jaarrekening 2020 (opent als pdf)
Jaarrekening 2019 (opent als pdf)
Jaarrekening 2018 (opent als pdf)
Jaarrekening 2017 (opent als pdf)
Jaarrekening 2016 (opent als pdf)
Jaarrekening 2015 (opent als pdf)