Wij waarderen het dat u overweegt ons te steunen. Iedere bijdrage is heel erg welkom. Wij streven ernaar zo weinig mogelijk uit te geven aan organisatiekosten en we moeten zeggen: dat lukt ons aardig. Vrijwel alles wat u geeft gaat naar de mensen die het nodig hebben.

U kunt ons steunen door
• een eenmalige gift, op IBAN: NL93 INGB 0009 5508 09.
• een belastingvrije periodieke schenking. U schenkt ons minimaal 5 jaar een bedrag van tenminste 50 euro. Download hier het schenkingsformulier.
Wilt u op een andere manier financieel bijdragen? Neemt u dan contact op via b3positive@freedom.nl.

ANBI-status
b3positive heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften en donaties (onder voorwaarden) belastingvrij kunt schenken.