b³positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan mensen zonder papieren en vluchtelingen die in Nederland wonen of verblijven en leven met hiv/aids (geïnfecteerd of betrokken).

voor wie
Wij ondersteunen mensen die geen beroep kunnen doen op andere hulpfondsen, of voor wie de door derden geboden hulp onvoldoende blijkt te zijn. De aanvragen tot ondersteuning worden ingediend door betrouwbare contactpersonen. De meesten werken in ziekenhuizen, enkelen in instellingen voor maatschappelijk werk of pastoraat. Het bestuur heeft persoonlijk met hen kennisgemaakt en zij hebben meerdere jaren ervaring in het werk met onze doelgroep. Download hier het aanvraagformulier voor ondersteuning (word-document).

babydoos
Aanstaande hiv-positieve moeders die zich niets extra’s kunnen veroorloven geven wij een babydoos. Dit is een pakket met basisspullen die nodig zijn om te zorgen voor een pasgeboren kind. Ook hiv-positieve moeders die hier legaal verblijven komen hiervoor in aanmerking. Download hier het aanvraagformulier voor de babydoos (word-document).

over b³positive
b³positive is opgericht in 2003. In de dertien jaar van haar bestaan heeft b³positive veel mensen uit haar doelgroep precies die steun kunnen geven die ze nodig hadden om hun verblijf hier beter te regelen en een menswaardig bestaan op te bouwen. De financiële ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door fondsenwerving.

b³positive onderhoudt contact met: Hiv Vereniging, Stichting Aids Fonds, V&VN verpleegkundig consulenten HIV/AIDS en Dienst Justitiële Inrichtingen.

contact: b³positive is alleen te bereiken per e-mail: b3positive@xs4all.nl.